127
Оцініть публікацію

Розробка заняття "Управління силами та засобами ОГ у НС" з дисципліни "Безпека життєдіяльності"

План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого – вивчення, дослідження об’єму, послідовності і прийомів надання першої допомоги; розвивати аналітичне мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, спонукати робити узагальнення і висновки з ситуації; оволодіти способами самостійної о цінки ситуації, прийняття рішення та переходу до дій з урятування життя людини; виховувати розуміння цінності людського життя, почуття милосердя, власної відповідальності за прийняті рішення, формувати активну громадську позицію
Попередній перегляд

Триває завантаження