170
Оцініть публікацію

Стаття "Організація самостійної роботи студентів"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що самостійна робота, що виконується в позааудиторний час, має ряд переваг: час на виконання роботи має довгостроковий характер, тому студент може самостійно обрати час на виконання роботи; студенти можуть об’єднуватися для виконання постав леної задачі, що позитивно впливає на їхні міжособистісні відносини
Попередній перегляд

Триває завантаження