225
Оцініть публікацію

Розробка заняття "Криві другого порядку" з курсу "Лінійна алгебра та аналітична геометрія"

План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою та методичними додатками, навчальна мета якого – перевірити засвоєння теоретичного матеріалу, уміння самостійно опрацьовувати навчальну літературу та працювати з прикладним програмним забезпеченням; навчити використовувати набуті знання при розв’язан ні задач, розуміти зв’язок теми з іншими розділами математики
Попередній перегляд

Триває завантаження