Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Зарубіжна література"

У методичних рекомендаціях відповідно до навчальної програми з курсу "Зарубіжна література" подано тематику семінарських занять і розгорнутий перелік запитань для обговорення, рекомендовану літературу, інтернет-ресурси, основні терміни й поняття, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. П рограма дисципліни передбачає послідовне читання і вивчення студентами визначних художніх творів на історико-літературній основі, з розкриттям творчої характеристики письменника і оглядом етапу розвитку літератури у зв'язку з суспільним життям. Це сприяє глибшому усвідомленню ролі художньої літератури в житті народу, визначенню її місця в духовному розвитку людства. Методичні рекомендації призначені для студентів і викладачів закладів вищої освіти I-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти.
Попередній перегляд

Триває завантаження