Ukrainian traditions. The traditions of our region

Упродовж уроку діти попрактикуються в монологічному та діалогічному мовленні, поповнять лексичний запас із теми, читатимуть, складатимуть речення та запитання; аудіюватимуть мову вчителя й однокласників, повторять уживання Present і Past Perfect, ознайомляться з традиціями рідного краю. У них сформу ється почуття прекрасного, шанобливого ставлення до культури та звичаїв рідного краю.
Попередній перегляд

Триває завантаження