Презентація "Потенціал метафоричних асоціативних карт у вивченні англійської мови"

Презентація подається з метою – ознайомити учнів з ігровими вправами на розвиток слухово–мовленнєвої пам’яті, які ефективні у вивченні іноземних мов, зокрема англійської; показати сюжетну карткову гру під назвою Developing English Language Teaching Metaphorical Associative Cards (ELTMAC) для навчан ня англійської мови як іноземної.
Попередній перегляд

Триває завантаження