Тестові завдання "Індивідуально-психологічні властивості особистості"

Тестові завдання подаються з метою – перевірити знання учнів старших класів стосовно вміння зорієнтуватися у основних формах почуттів, різновидах вищих почуттів, структурі вольового акту, вольових якостях, типах темпераменту, групах основних рис характеру особистості та рівнях розвитку і прояву здіб ностей.
Попередній перегляд

Триває завантаження