Стаття "Планування матеріально-технічного постачання на промисловому підприємстві"

У матеріалі на заявлену тему йдеться про матеріально-технічне забезпечення промислового підприємства як один з основних напрямків його діяльності; мета статті - ознайомити здобувачів освіти із найважливішими елементами виробничих процесів: сировини та матеріалів, а також – з раціональною організаціє ю матеріально-технічного забезпечення, яке дає змогу оптимізувати собівартість продукції та збільшити величину прибутку промислового підприємства.
Попередній перегляд

Триває завантаження