Стаття "Засідання клубу веселих та винахідливих як дидактична ділова гра"

Стаття присвячена застосуванню методу дидактичних ділових ігор як активного методу навчання під час організації позааудиторної роботи. Основне завдання статті – обґрунтувати і аргументувати важливість проведення дидактичних ділових ігор для активізації розумової діяльності та формування професійних компетенцій здобувачів освіти. У статті на прикладі проведення засідання Клубу Веселих і Винахідливих наведені основні психолого-педагогічні та методичні умови для проведення дидактичної ділової гри. Зроблено висновок, що технологію дидактичних ділових ігор можна розглядати як технологію проблемного навчання.
Попередній перегляд

Триває завантаження