Населення України та світу. Дидактичні матеріали до уроків у 8 класі.

Дидактичні матеріали призначені для використання на уроках у 8 класі, зміст яких відповідає чинній навчальній програмі з географії. Матеріали містять такі навчальні ресурси: завдання на виконання обчислень, аналіз та обробку статистичної інформації, поданої у графічній формі, тестові завдання. Матер іали можна використовувати для корекції, поточного та тематичного контролю знань учнів.
Попередній перегляд

Триває завантаження