Розробка проєкту "Здоров’я – запорука успіху!"

Матеріал на заявлену тему подається з метою – формувати в учнів свідоме ставлення до свого життя і здоров’я, а також – здоровий спосіб життя на основі розвитку життєвих навичок; виховувати у дітей дбайливе та усвідомлене ставлення до власного здоров’я; ознайомити учнів з основними принципами та зако номірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах; навчити їх методів самооцінки та самоконтролю стану й рівня здоров’я.
Попередній перегляд

Триває завантаження