Презентація відеоуроку "Режим сцени та редактора об’єкта. Вершини, ребра, грані 3-D об’єкту. Редагування об’єкта"

Презентація на заявлену тему подана із метою – на четвертому занятті по 3-D графіці у Blender ознайомити здобувачів освіти з основними складовими, з яких будується 3-D об’єкт; особливостями роботи в двох режимах редактора – режимі роботи з об’єктами у сцені та режимі редагування одного об’єкта; у ро зробці розглянуто грані, ребра та вершини та можливості їхнього редагування, а також – додавання до об’єкта інших примітивів в режимі редагування; мова відео – українська.
Попередній перегляд

Триває завантаження