Моделювання інформації як метод активного навчання в умовах НУШ

Застосування методів активного навчання шляхом моделювання інформації полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу учнями, формує здатність швидше і точніше досягнути мети, інтенсифікувати мислення, зробити його більш продуктивним і творчим. Як результат на кожному уроці з’являєтьс я резерв часу, а отже можливість виконати велику кількість різноманітних вправ на формування ключових компетентностей.
Попередній перегляд

Триває завантаження