Презентація "Інтонаційно-мелодичний розвиток музики"

Презентацію створено як елемент застосування ІКТ в структурі уроків за темою "Розвиток музики". Завдання допоможуть учням в ігровій формі закріпити вивчене. Подані матеріали підвищують ефективність уроку, розвивають музичну грамотність, музичний ритмічний слух, уміння малювати музичні картини, удоск оналюють співацькі та слухацькі навички, розвивають уяву та емоційну сферу учнів, здібності тонко розуміти й відчувати характер і зміст музичних творів; виховують любов, повагу до музики різних народів.
Попередній перегляд

Триває завантаження