Презентація "Погода"

Презентація подається з метою – сприяти систематизації та узагальненню вивчення учнями початкових класів навчального матеріалу, використовуючи прийом кластеру (це один з методів критичного мислення, графічна форма організації інформації, коли виділяються основні смислові одиниці, які фіксуються у в игляді схеми з позначенням всіх зв'язків між ними); використання даної розробки можливе протягом всього уроку, у вигляді загальної стратегії заняття чи на всіх його стадіях.
Попередній перегляд

Триває завантаження