Презентація "Does he/she like ...?"

Презентація подається з метою – ознайомити учнів з питанням у англійській мові "Does he/she like ...?" та відповідями Yes, he/she does. or No, he/she doesn't. та подальшим використанням їх у діалогічному та монологічному мовленні і на письмі; у даній презентації наведені приклади їхнього використанн я; матеріал розроблено відповідно до вікових особливостей учнів.
Попередній перегляд

Триває завантаження