943
Оцініть публікацію

Стаття "Нестандартні форми розвитку комунікативної компетентності учнів початкових класів НУШ"

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти формування комунікативної компетентності молодших школярів НУШ. Указано на фактори, що зумовлюють комунікативну активність. Розглянуто формування цієї компетентності через цікаві для молодших школярів інтерактивні форми навчально-пізнавальної діяль ності. Досліджено ефективність використання новітніх форм діяльності у поєднанні їх з іншими в процесі формування комунікативної компетентності.
Попередній перегляд

Триває завантаження