Розробка заходу "Свято дружби й толерантності"

Сценарій проведення заходу на заявлену тему, мета якого – сформувати в учнів уявлення про толерантне ставлення в сім ї, родині, школі; зміцнювати почуття обов’язку перед людьми, що нас оточують; відпрацьовувати вміння бачити індивідуальне в кожній людині; показати, що таке толерантне ставлення до ві дмінностей; сформувати уявлення про толерантне ставлення в сім ї, родині; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, шанобливе ставлення до батьків.
Попередній перегляд

Триває завантаження