Розробка інтегрованого уроку з фізичної культури НУШ Тиждень №10 "Театр"

План-конспект інтегрованого уроку на заявлену тему, мета якого – розглянути ключові компетентності для НУШ: соціальні і громадянські; спілкування державною мовою; уміння навчатися впродовж життя; екологічна грамотність і здорове життя. Ключова компетентність учнів початкових класів: соціальна, здор ов’язбережна Інтеграція: мовно-літературна, математична, соціальна і здоров’язбережна, природнича, громадянська та історична, мистецька. Тема: Змістова лінія «Базова рухова активність». Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність учнів». Змістова лінія «Турбота про стан здоров’я та безпеку». 1. Організовуючі вправи: шикування, стійки. 2. Звіроаеробіка: різновиди ходьби (зі зміною напрямку), бігу (зі зміною напрямку), стрибків (у присіді правим і лівим боком). 3. Загальнорозвивальні вправи: у русі. 4. Логоаеробіка: комплекс фізкультурної паузи («Руки в боки, вгору, вниз…»). 5 .Гра на формування уваги «Слухай сигнал». 6.Рухлива гра «Виклик номерів».
Попередній перегляд

Триває завантаження