622
Оцініть публікацію

Стаття "Сучасні інструменти вчителя-філолога"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що під час вивчення української мови і літератури реалізується багато важливих завдань, зокрема й формування учня-читача як суб’єкта читацької діяльності, суб’єкта особистісного й читацького саморозвитку, здатного до співпраці, діалогу, ком унікації, до навчання впродовж життя. Тож учителям-філологам необхідно вибудовувати уроки на засадах діалогічності, інтерсуб’єктного навчання, співробітництва, щоб зацікавити учнів емоційно-ціннісною взаємодією з автором-оповідачем та героями твору; сприяти конструктивному діалогу з ровесниками.
Попередній перегляд

Триває завантаження