Розробка факультативного заняття «Практичне застосування теореми Піфагора» з математики в 9-му класі

План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого - сформувати розуміння теореми Піфагора та її доведення, уміння відтворювати зміст теореми й навички знаходження різних способів доведення; застосовувати знання на практиці; сприяти розвитку математичних здібн остей; розвивати пізнавальну й інформаційну компетентності, продуктивну творчу діяльність; збагатити й розширити знання про Піфагора, викликати інтерес до його творів, думок, розвивати ораторські вміння, морально-етичні ідеали; удосконалювати навички колективної роботи, цілеспрямованість, відповідальність, активність, спостережливість, кмітливість; посилити цікавість до математики
Попередній перегляд

Триває завантаження