Розробка уроку «Різниця квадратів. Добуток різниці двох виразів на їх суму» з математики в 7-му класі

План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого - домогтися розуміння і засвоєння формули різниці квадратів двох виразів, сформувати вміння застосовувати цю формулу до розв’язування прикладів і задач; формувати вміння виділяти головне в інформації, висувати гіпотезу, використовувати необхідну інфор мацію для розв’язування задач; виховувати принциповість, наполегливість у досягненні мети, дисциплінованість
Попередній перегляд

Триває завантаження