Розробка уроку "Логарифмічна функція, її властивості та графік" з математики в 11-му класі

План-конспект уроку, мета якого – створити умови для формування навичок побудови графіка логарифмічної функції за допомогою геометричних перетворень; сприяти формуванню навичок застосовувати властивості логарифмічної функції для розв’язку вправ і задач прикладного змісту; формувати ключові компетент ності: математичну грамотність, інформаційно-цифрову компетентність, соціальну компетентність
Попередній перегляд

Триває завантаження