Навчальний проєкт з математики "Ділянка для відпочинку"

Реалізація запропонованого навчального проєкту допоможе успішно оволодіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосування до розв’язання практичних задач. Також проєкт допоможе реалізувати компетентнісний підхід і сформувати предметні та ключові компетентності.
Попередній перегляд

Триває завантаження