Математична логіка. Булеві функції. Алгебра висловлювань.

Пропонований матеріал знайомить із застосуванням булевих функцій і теорії графів при розв’язуванні прикладних задач, містить алгоритм розв’язування деяких нестандартних задач, допомагає осмисленню того, що знання основ теорії графів і теорії булевої алгебри – шлях до мистецтва програмування. Рекомен довано вчителям математики загальноосвітніх шкіл.
Попередній перегляд

Триває завантаження