Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Кути»

Для вчителя важливо, щоб учень не тільки одержував нові знання, але й виявив суть залежності між результатом і характером своєї діяльності, розумів, якими прийомами і методами він досяг успіху. Будь-які методи навчання ефективні лише тоді, коли це його власні методи (не обов’язково ним знайдені, але продумані й перевірені на практиці). Учитель шукає і знаходить саме ті прийоми, які змушують учня працювати на уроці, аналізувати й систематизувати вивчене. Саме таким вимогам відповідають уроки узагальнення та систематизації знань учнів.
Попередній перегляд

Триває завантаження