Стаття "Організація самостійної освітньої діяльності здобувачів освіти під час вивчення математики в умовах дистанційного навчання"

Стаття подається з метою представлення власного педагогічного досвіду вчителя математики, який є актуальним в умовах упровадження дистанційного навчання; досвід ґрунтується на використанні кращих традиційних методів отримання знань і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, заснованих н а принципах самостійної освітньої діяльності здобувачів освіти; педагогічна діяльність актуалізується на формуванні навичок самостійності, завдяки яким учень має можливість опрацьовувати й усвідомлено сприймати навчальний матеріал з математики під час дистанційного навчання.
Попередній перегляд

Триває завантаження