Презентація "Розв’язування вправ. Степеневі функції, їхні властивості та графіки"

Презентація подається з метою – удосконалити вміння учнів виконувати вправи, що передбачають застосування властивостей та графіків степеневих функцій; використовувати основні компетентності у природничих науках та технологіях; навчити розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’я зати засобами математики; навчити будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ за допомогою степеневих функцій.
Попередній перегляд

Триває завантаження