Розробка уроку "Розв'язування задач прикладного та практичного змісту на застосування теореми Піфагора"

План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого – сприяти формуванню в учнів математичної компетентності (формуванню поняття про теорему Піфагора та вироблення вмінь і навичок застосовувати набуті знання під час розв'язування практичних задач); сприяти використанню математичних методів у життєвих с итуаціях; сприяти формуванню культури усних та письмових обчислень; сприяти розширенню знань учнів про особистості видатних математиків.
Попередній перегляд

Триває завантаження