Розробка уроку "Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю" з української мови у 8-му класі

План-конспект уроку, мета якого – повторити, узагальнити й поглибити знання про стилі, зокрема публіцистичний; формувати текстотворчі вміння стисло переказувати текст публіцистичного стилю; удосконалювати творчі вміння працювати з текстом, визначати тему й основну думку, знаходити мовні засоби зв’яз ку речень, ділити його на мікротеми, складати простий план висловлювання
Попередній перегляд

Триває завантаження