265
Оцініть публікацію

Стаття "Мовне вираження концепта "гнів" у зрізі ментальних характеристиу українців"

Статтю присвячено дослідженню концепта "гнів" як об'єкта вивчення когнітивної семантики. На прикладі цього концепта пояснено, як організоване знання про світ у свідомості людини і як формуються та фіксуються знання про навколишню дійсність у свідомості мовців. Описано ядро концепта "гнів", його ціннісний бік та поняттєва складова.
Попередній перегляд

Триває завантаження