Посібник "Система роботи використання візуалізації на уроках української мови та літератури"

У розробці на заявлену тему використані візуалізовані матеріали на уроках української мови та літератури з метою якісного засвоєння програмного матеріалу із максимальним наближенням до сучасних технічних можливостей дитини. Посібник містить нові підходи до змісту шкільних курсів української мови і л ітератури, задовільняє сучасні вимоги до комунікативної, мовної, літературної, соціокультурної компетенції учнів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.
Попередній перегляд

Триває завантаження