Презентація "Фразеологізми, їхня класифікація, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів та їхнє походження"

Презентація на заявлену тему подається з метою – поглибити й систематизувати знання учнів із фразеології, розглянути походження фразеологізмів, звернути увагу на явища синонімії та антонімії у фразеології; у ціій розробці подається теоретичний матеріал з даної теми та тренувальні вправи.
Попередній перегляд

Триває завантаження