Презентація "Іменник як частина мови"

Презентація подається з метою – повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів з даної теми; навчити застосовувати вивчений матеріал на практиці; розвивати логічне мислення, орфографічні, мовленнєві навички учнів; формувати навички культури спілкування; сприяти духовно-моральному розвитку шко лярів.
Попередній перегляд

Триває завантаження