Розробка уроку "Усне та писемне мовлення. Звертання"

План-конспект уроку, мета якого - закріпити відомості учнів про усне й писемне мовлення; розвивати уміння правильно сприймати емоційно-оцінну інформацію висловлювання, розуміти значення загального тону, темпу, гучності голосу; правильно вживати звертання; орієнтувати мовлення на слухача (співрозмовн ика, ситуацію), врахування теми, мети висловлювання; виховувати ввічливість.
Попередній перегляд

Триває завантаження