Тестові завдання "Речення"

Матеріал подається з метою – перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за даною темою, сформованість умінь застосовувати набуті знання під час виконання завдань у тестовій формі; розвивати мислення учнів, виховувати культуру оформлення письмових робіт.
Попередній перегляд

Триває завантаження