Методична розробка "Земля як планета"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка подає завдання для тематичного контролю виконані у двох варіантах, які дозволять виявити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з теми "Земля як планета". Тестові завдання містять шість питань з вибором однієї правильної відповіді, три пит ання з заповненням правильних відповідей і одне творче питання, а саме робота з картою.
Попередній перегляд

Триває завантаження