Презентація "Самостійні частини мови. Іменник. Вправи для узагальнення й систематизації знань"

Презентація подається з метою – систематизувати за закріпити знання з даної теми, сприяти розвитку пам`яті, уваги, мислення в комплексі, розвивати знання учнів про навколишнє середовище, формувати світогляд дітей з ООП; урок письма розроблений з урахуванням індивідуального підходу до навчально–вихов ного процесу дитини з ООП; дана розробка розроблена в тому числі і для дистанційного навчання.
Попередній перегляд

Триває завантаження