Презентація "Диференціація звука [і] зі звукосполученням [йі]. Узгодження присвійних займенників і прикметників з іменниками в роді та числі"

Презентація на заявлену тему подана із метою – сприяти розвитку пізнавальної активності та пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку з ООП, що мають порушення письма та читання; автор опрацьовує тему "Одяг", щоб допомогти сформувати оптико-просторові уявлення дитини, розвивати зоровий ан аліз і синтез, фонематичні навички, збагачувати і розвивати пасивний та активний словник дитини, сприяти розвитку пам’яті, зорової та слухової уваги.
Попередній перегляд

Триває завантаження