Розробка заняття "Позначення м’якості приголосного звука знаком м’якшення у словах. Дієслова ІІІ особи множини. Узгодження іменника з прикметником. Назви місяців року"

План-конспект заняття на заявлену тему для дітей з ООП, мета якого – закріпити вміння правильно писати слова зі знаком м’якшення; вчити утворювати нові слова за допомогою суфіксів; удосконалювати навички читання та письма; розвивати фонематичне сприймання; збагачувати словниковий запас; розвивати зо рову та слухову зосередженість, пам’ять, уяву, логічне мислення; уточнення знань про місяці року.
Попередній перегляд

Триває завантаження