Розробка заняття "Диференціація звука [і] зі звукосполученням [йі]. Узгодження присвійних займенників і прикметників з іменниками в роді та числі"

План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого – сформувати оптико-просторові уявлення дитини, розвивати зоровий аналіз і синтез, фонематичні навички, збагачувати та розвивати пасивний та активний словник дитини, сприяти розвитку пам’яті, зорової та слухової уваги.
Попередній перегляд

Триває завантаження