Сценарій спортивного свята "Козацькі розваги"

Мета заходу – формування національної свідомості, набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, виховання стійкого почуття національної свідомості й високої духовності, поглиблення знання вихова нців про Україну, збагачення знань про українські традиції, виховання глибоких почуттів до своєї родини, рідного краю, свого народу.
Попередній перегляд

Триває завантаження