604
Оцініть публікацію

Розробка уроку "Пароутворення та випаровування. Конденсація. Кипіння" з фізики у 8-му класі

План-конспект уроку, мета якого – знати, що таке пароутворення, випаровування, кипіння та конденсація та вміти їх пояснити; знати їх визначення, властивості, спільні та відмінні риси; знати, що таке сублімація ,та вміти пояснити цей процес; пояснити названі теплові процеси з точки зору атомно-молеку лярної будови; знати та розуміти залежність швидкості випаровування від густини, початкової температури речовини, величини вільної площі випаровування та наявності вітру
Попередній перегляд

Триває завантаження