309
Оцініть публікацію

Презентація відеоуроку "Розв'язування задач про фотони світла"

Презентація відеоуроку подається з метою – навчити учнів розв'язувати задачі різної складності про фотони світла і формулу Планка, ознайомити їх з методами розв'язку подібних задач, закріпити знання формул і законів з фізики; розвивати уміння самостійно застосовувати набуті знання для вирішення поді бних задач.
Попередній перегляд

Триває завантаження