Стаття "Формування в учнів на уроках правознавства мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу"

У статті автор розглядає мотивацію до навчання як одну з головних умов реалізації навчально–виховного процесу, що не тільки сприяє розвиткові інтелекту, але є рушійною силою вдосконалення особистості загалом. Формування мотивації в учнів до навчально–пізнавальної діяльності є однією з головних пробл ем сучасної освіти.
Попередній перегляд

Триває завантаження