547
Оцініть публікацію

Стаття "Соціалізація особистості засобами компетентнісного навчання"

Стаття на заявлену тему подається з метою – довести на основі емпіричних досліджень, що компетентнісно зорієнтовані завдання з соціальним змістом впливають на соціалізацію особистості, оскільки уміння, які виробляються в учнів, є потрібними для правничих професій; на фоні зростання вагомості правов ої освіти необхідним є впровадження інноваційних технологій, які сприяють розвитку в учнів умінь користуватися зразками юридичних документів, оцінювати механізми застосування статей права, розгортати знання, опираючись на приклади з життя.
Попередній перегляд

Триває завантаження