Методичний посібник «Системний підхід до організації методичної роботи»

У посібнику висвітлюються питання системного підходу до організації методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі як необхідної складової розвитку й оновлення змісту навчання й виховання, постійному підвищенні фахового рівня інженерно-педагогічних працівників, удосконаленню навчально -виробничого, виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню інноваційних форм і методів діяльності, формування нових підходів щодо організації науково-методичної роботи
Попередній перегляд

Триває завантаження