164
Оцініть публікацію

Стаття "Креслення в професії "Лицювальник-плиточник, штукатур"

У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що здатність людини до графічної діяльності є одним з показників її розумового розвитку. А по тому, наскільки готова людина до розв’язування просторової задачі графічними методами, можна визначити ступінь її загальної і політехнічної освіченості. Тому графі чна підготовка повинна стати невід'ємним елементом загальноосвітньої підготовки
Попередній перегляд

Триває завантаження