Тестові завдання "Технологія приготування супів"

Матеріал на заявлену тему подається з метою – перевірити знання здобувачів освіти з поданої теми, використовувати тестові завдання теоретичних досягнень для індивідуальної роботи й самопідготовки пізнавальної діяльності здобувачів освіти, удосконалити, закріпити й практично застосовувати набуті зна ння.
Попередній перегляд

Триває завантаження