Розробка заняття "Конфлікт і стратегії його вирішення" для 10-х – 11-х класів

Сценарій проведення тренінгу, мета якого – розкрити сутність поняття «конфлікт», причини конфлікту, типи конфліктних людей, стилі поведінки в конфліктній ситуації; працювати над формуванням соціальної компетентності ; розвивати комунікативну компетентність, сприяти оптимізації поведінки учасників за няття в конфлікті; Виховувати толерантне ставлення до людей
Попередній перегляд

Триває завантаження